Over ons

Vrijgezel uit Ouwerkerk geestelijk vader van nieuwe dartclub

Als ze het dartbord maar raken

De Lamstraal Cup, het ’Aollegaertje’, Smijt maar raak.
Het zijn enkele na¬men uit de ontstaansperiode van een nieuwe Ouwerkerkse dartclub. Sinds vorige maand met twaalf leden ’driehoog- achter’ actief in het plaatselijke Dorpshuis.


Zoals het een goede vrijgezel betaamt, laat de geestelijk vader van de pas opgerichte dartclub, Arjan Lemsom, nog even op zich wachten voor het interview.
Ondertussen begint secretaris Arjan van den Berge uit te leggen hoe het gekomen is dat hij nu wekelijks pijlen op een geel-zwart bord mikt.

Het plaatselijke dorpskrantje het ‘Aollegaertje’ staat in zijn verhaal centraal. „Ik las in dat blaadje een op roep van Arjan Lemsom en André Boogert. Zij waren op zoek naar mensen die geïnteresseerd waren om in Ouwerkerk een dartclub te beginnen. Omdat ik vijftien jaar geleden al eens iets met darten heb gedaan, leek het me leuk de sport weer op te pakken. In totaal reageerden nog tien andere liefhebbers.


Dat was voldoende om in juli een oprichtingsvergadering te houden en een dartclub in het leven te roepen”, vertelt de 33- jarige bouwkundig tekenaar. Een antieke trekdeurbel kondigt de komst aan van penningmeester en initiator Arjan Lemsom.
Hij is rechtstreeks van zijn werk gekomen, hij is kok in restaurant De Drie Morianen in Zierikzee.
De 31 jaar geleden in Haarlem geboren darter groeide op in Ouwerkerk, waar hij nu al een kwart eeuw woont. Hij kan zich nog vaag herinneren ‘vroeger ooit wel eens pijltjes te hebben gegooid’.
„Maar het is bij mij pas echt gaan leven toen Raymond van Barneveld in 1993 de finale van de Embassy verloor.
Toen ben ik voor mezelf serieus gaan darten.”

Oorsprong

In 1995 verzon Lemsom een ludieke manier het in Groot-Brittannië ontstane werpspel zo af en toe ook eens in competitieverband te beoefenen. Hij startte zijn eigen jaarlijkse Lamstraal Cup.
Daar lag uiteindelijk ook de oorsprong van de nieuw ontstane dartclub in Ouwerkerk.

Lemsom: „Ik vond het wel leuk om voor mijn vrienden en kennissen zo’n toernooi te or­ganiseren bij mij thuis. Het ging zo van ‘jongens leef je uit en daar staat de koelkast’. Voor de winnaar had ik een grote beker gekocht die de winnaar een jaar lang bij hem op de schoorsteen kon zetten. Tijdens de Lam­straal Cup van dit jaar kreeg ik samen met André Boogert het idee voor een dartclub in Ou­werkerk.” Daarna volgde de op­roep in het ’Aollegaertje’. Ook een locatie om de blinkende punten in het zachte materiaal te laten verdwijnen, was won­derwel snel gevonden.

Lemsom: „We vonden vooraf al dat het in het Dorpshuis zou moeten plaatsvinden.
Zeker omdat het plaatselijk café klaarblijkelijk geen ruimte heeft, gezien het feit dat de biljarters er onlangs uit zijn gezet. Dus heb ik de be­heerder van het Dorpshuis maar eens gebeld en ben er toen een keer gaan kijken. Daar zag ik boven een klein zaaltje van zes bij vijf meter, waarvan ik dacht ’dat wordt het’.

Het was een ruimte die eigenlijk niet ge­bruikt werd. Dus dat was ide­aal.” Tijdens de zomermaanden zijn Lemsom en consorten ver­volgens verwoed aan het inrich­ten geslagen.
En daar kwam toch wel een enorm probleem om de hoek kijken. Een starten­de club met slechts twaalf leden zit uiteraard niet ruim in haar financiële middelen. Het drietal dartbanen, dat de vereniging wilde neerleggen in het zaaltje.  ’driehoog-achter’, werd dus ge­deeltelijk uit eigen zak betaald.

„Met alles erop en eraan kost dat alles al gauw zo’n vijftien­honderd gulden”, laat geboren Bruënaar Arjan van den Berge weten. Voor het overige ver­loopt alles evenwel naar wens.
Er zijn vier jeugdleden, de inter­ne competitie draait perfect en het niveau schijnt per week te stijgen.
Bovendien heeft pen­ningen beheerder Lemsom heeft van zijn baas zelfs twaalf shirts weten los te weken. Er blijven niettemin nog voldoende wen­sen over. „Ik wil nog graag uit­en thuiswedstrijden gaan spe­len tegen de andere dartclubs op
het eiland. En voor de toekomst, wanneer we er financieel wat rooskleuriger voorstaan, zou ik graag Van Barneveld of Co Stompé naar Ouwerkerk willen halen”, aldus een enthousiaste Arjan Lemsom.

De Ouwerkerkse pijltjeswerper weet waarover hij spreekt. „Ik heb drie jaar geleden eens een wedstrijd mogen spelen tegen de grote Les Wallace. Dat was tijdens een demonstratie in Wil­lemstad. Toen ik zag dat er nog wat tijd over was, ben ik naar voren gestoven en gaf ik aan ook graag tegen Wallace te willen gooien. Na wat heen en weer ge­praat mocht dat ook. De vraag was toen nog of ik een serieus potje wilde of eentje voor de lol. Ik had gezien hoe anderen in een potje voor de lol werden afgemaakt, zelfs als Wallace op zijn knieën ging zitten.

Dan nog gooide hij 140. Dus dat wilde ik niet. Dat serieuze partijtje had ik trouwens ook heel snel verlo­ren. Maar je leert er wel enorm veel van.” Het eerste evenement staat overigens al op de rol.

Op dinsdag 4 december wordt het Open Sinterklaastoemooi ge­houden in het Dorpshuis. Toe­gankelijk voor iedereen, ook voor personen die geen pijlen hebben. „Als ze het bord maar raken”, laat Van den Berge we­ten. „Pijlen zijn altijd wel voor­handen.”.

 Maar er is al een naam verzonnen voor de nieuwe dart­club? „Jazeker, we hebben zelfs al een logo en we heten Smijt maar raak”.